Vol 3, No 1 (2016)

Table of Contents

Artikel

Makmur Makmur
PDF
399-408
Miftahul Jannah, Nurhasanah Nurhasanah, Nur Azmi M., Riska Aulia Sartika
PDF
409-417
Surya Dharma, Irianti Irianti, Khaerunisa AK., Musdalifah Musdalifah
PDF
418-427
Nur Rahma, Hajra Yansa, Hamsir Hamsir
PDF
428-440
Salwiah Salwiah, Rahmayanti Rahmayanti, Satriyani Satriyani
PDF
441-450
Hanun Nurrahma, Putri Dwi Naryaningsih
PDF
451-462
A'isah A'isah, Triyas Nur Aisyah, Desi Novitasari
PDF
463-470
Mohammad Guntur, Fitriani Fitriani, Nur Ismi
PDF
471-480
Khaerul Khaerul, Julianto Julianto, Salmah Salmah
PDF
481-490
Hajra Yansa
PDF
491-502