Vol 7, No 1 (2018)

OCTOPUS

Jurnal Ilmu Perikanan
Terbitan ini terbit pada bulan Desember 2018 dengan jumlah terbitan sebanyak 8 terbitan.
Penerbitan Volume ini diterbitkan melalui peer review oleh editor, editor section, reviewer (mitrabestari)

Table of Contents

Articles

Sahabuddin Sahabuddin, Hidayat Suryanto Suwoyo
697-703
Andi Masriah, Siti Aslamyah, Zainuddin Zainuddin
704-708
Andi Nur Apung Massiseng, Andi Ummung
709-717
Asriyanti Syarif
718-723
Sitti Khadijah Yahya Hiola
724-731
Farhanah Wahyu
732-741
Darmawati Darmawati, Surialam Surialam
742-746
Rahmi Rahmi, Nur Insana Salam, Rahmat Hidayat
747-756