Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Adriani, Adriani (Indonesia)
Adriani, Adriani
Adriani, Adriani, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)

D

Debiana, Debiana
Duyo, Rizal
Duyo, Rizal A (Indonesia)

F

Faharuddin, Andi

H

Hafid, Abdul
Hafid, Abdul, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)

I

Iswanto, Anri

K

Katu, Umar

N

Naim, Muhammad, Akademi Teknik Sorowako (Indonesia)

R

Rahmania, Rahmania, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)
Rahmania, Rahmania
Rais, Muhammad, Universitas Patria Artha (Indonesia)
Rosmilawaty, Rosmilawaty

S

Saputra, Andika
Satriani, Satriani
Sulkifli, Andi
Suryani, Suryani, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)