Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Baharuddin, Baharuddin (Indonesia)
Basalamah, Hikmah (Indonesia)
Basalamah, Hikmah, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)

D

Dalya, Nurdin, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)
Daud, Muhammad (Indonesia)
Daud, Muhammad, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassa (Indonesia)

H

Hamzah, Siady (Indonesia)
Hasani, Umar Ode
Hikmah, Hikmah, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)
Hiola, Abdul Samad, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)
Hiola, Abdul Samad (Indonesia)

I

Imran, Jufri (Indonesia)

K

Karim, Hadijah Azis (Indonesia)

L

Latifah, Husnah
Latifah, Husnah (Indonesia)
Latifah, Husnah, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)
Leni, Leni, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)

M

Midi, La Ode
Molo, Hasanuddin
Mustafa, Mustafa
Muthmainnah, Muthmainnah, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)
Muthmainnah, Muthmainnah

N

Nirsyawita, Nirsyawita (Indonesia)
Nirwana, Nirwana, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)

P

Puspaningrum, Dian, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)
Putranto, Beta (Indonesia)

R

Rahmat, Rahmat

S

Salim Mando, La Ode Agus, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)
Sanusi, Djamal (Indonesia)
Setiawan, Agus
Sribianti, Irma, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)
Sunarti, Sunarti
Supriadi, Supriadi, JURNAL KEHUTANAN
Susanti, Oki, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)

T

Tahnur, Muhammad, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)
Takwin, Takwin, JURNAL KEHUTANAN (Indonesia)