Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Adriani, Ridha, Universitas Muhammadiyah Makassar
Awal, Rezki, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)

E

Epira, Nur Indah, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)

F

Fahmi, Fadhilah, Universitas Muhammadiyah Makassar

I

Ishak, M. Galib, Universitas Tadulako

K

Kuba, Muhammad Syafa’at S, Universitas Muhammadiyah Makassar

M

Mahmuddin, Mahmuddin, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)

P

Panguriseng, Darwis, Universitas Muhammadiyah Makassar

R

Rahman, Nur Resky Amaliyah, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)
Riswanda, Riswanda, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)

S

Sariman, Syahrul, Universitas Bosowa

W

Wahyullah, Huswan, Universitas Muhammadiyah Makassar (Indonesia)

1 - 12 of 12 Items